Hur framställs kosmetika?

Vad får kosmetika innehålla?

Läkemedelsverket har en ämnesföreskrift som innehåller olika listor över ämnen som endast i begränsad omfattning får ingå i hygienprodukter och kosmetika, Det finns dessutom ämnen som är helt förbjudna att ingå i dessa typer av produkter och dessa finns också med i läkemedelsverkets föreskrift.

När det gäller konserveringsmedel, UV-filter och färgämnen finns det listor som kallas positivlistor Dessa innebär att inga andra än de ämnen som finns med på dessa positivlistor får användas i hygienprodukter eller kosmetika. I alla dessa listor anges dessa med substansnamn eller med

INCI-namn (International Nomenclatur of Cosmetic Ingredients). Färgämnen anges dessutom med CI nr (Colour Index nummer).

Om man är det ansvariga företaget för tillverkning, import eller införsel måste man se till att det innehåll som finns i kosmetika eller hygienprodukter inte är förbjudet. De får inte heller innehålla begränsade ämnen där villkor eller begränsningar inte följs. Produkterna får inte heller ha konserveringsmedel, UV-filter eller färgämnen som inte finns med på positivlistorna.

När det gäller övriga ämnen har Läkemedelsverket inte satt ihop några särskilt gällande bestämmelser utan det är upp till importören och tillverkaren att se till att ämnena inte har någon negativ påverkan på hälsan.

Det är viktigt att man som köpare av hygienprodukter eller kosmetika tänker på att vissa konserveringsmedel eller liknande kan orsaka allergiska reaktioner trots att Läkemedelsverket inte har registrerat något på sina listor. Många av ingredienserna är också kända för att kunna orsaka problem efter lång tid Det är dock flera av dessa som inte finns med på Läkemedelsverkets listor. Många ingredienser har också ursprung från djurriket vilket kan vara viktigt att tänka på om man är vegan eller vegetarian och inte vill använda sådant.

ashe