Hur framställs kosmetika?

Kosmetik för tänderna – För ett snyggare leende

Kosmetik är ett samlingsord för en stor mängd olika skönhetsprodukter vars syfte är att behandla och rengöra människans hud och yttre. Vanligtvis brukar många anta att kosmetik enbart innefattar smink, hårrelaterade produkter eller produkter för hudvård. Men helt sant är det inte. Kosmetik kan även innebära att behandla och förfina olika delar av kroppen som exempelvis tänderna eller slemhinnor i munnen.

På senare tid har det blivit allt vanligare att människor frivilligt väljer att genomföra denna typ av skönhetsförändring, framförallt i storstäder där tandreglering stockholm är mycket populärt.

Vad innebär tandreglering och vilka bör genomföra en?

Många kanske undrar vad en tandreglering är och hur det går till, men kanske framförallt varför man självmant väljer att genomgå en estetisk tandvård.

Tandreglering innebär precis som det låter att man reglerar tänderna. Justeringen sker i mån efter patientens önskade behov. Vanligtvis sker denna behandling för dem som har stora problem med sin käke eller sitt bett. Några varianter är bland annat om man har:

  • Överbett – Sticker framtänderna för långt fram gentemot underkäkens tänder? Då kallas det för överbett.
  • Underbett – Om framtänderna i överkäken istället sitter för långt bak eller om framtänderna i underkäken sitter för långt fram, kallas det istället för underbett.
  • Korsbett – Innebär att tänder i överkäken inte träffar mitt emot tänderna i underkäken vid en normal sammanbitning.
  • Öppet bett – Innebär att det uppstår ett mellanrum mellan framtänderna eller kindtänderna vid en normal sammanbitning av över- och underkäke.
  • Platsöverskott – Om vissa tänder saknas eller om det finns flera mellanrum i tandbågen kallas det för platsöverskott.
  • Platsbrist – Har man däremot för många tänder som fyller hela tandbågen kallas det för platsbrist, vilket kan göra att vissa tänder som borde komma ut inte kan göra det.

Dessa uppräknade varianter kan skapa stora besvär för personen och därför brukar det vara lämpligt att genomföra en tandreglering. Ofta är dessa tandregleringar gratis fram tills man fyller 23 år, så länge det inte grundar sig på att man vill genomföra en tandreglering för estetikens skull.

Varför väljer man att genomgå en tandreglering frivilligt?

Somliga människor väljer å andra sidan att frivilligt genomgå en tandreglering. Detta brukar oftast bero på att man känner sig missnöjd med sitt utseende och vill förändra det enbart genom att se bra ut eller för att få de tänder som man alltid önskat och drömt om att man haft.

De vanligaste metoderna man använder sig utav vid en estetisk justering är:

1) Förflyttning av tänderna med tandställning. Detta är den vanligaste metoden för personer som har faktiska besvär med sin tänder eller bett, men också för de människor som önskar att tänderna ska se ut på ett annat vis än vad de exempelvis gör. Tandställningen kan användas om man råkat slå ut en tand eller kanske har en glugg mellan framtänderna.

2) För de människor som istället vill ha ett snyggare leende är skalfasader en vanlig variant som man lägger på tänderna, vilket ger känslan av att leendet är både bredare och jämnare än tidigare.

ashe