Hur framställs kosmetika?

Testas kosmetika på djur?

År 2013 infördes ett förbud inom EU. Detta förbud medför att man inte får sälja kosmetika och hygienprodukter som testats på djur. Detta förbud har ett mycket stort symbolvärde, men det finns vissa undantag som gör att vissa djurtester trots allt kan förekomma. Man kan klart och tydligt se att allt fler länder har följt efter och infört helt egna förbud, och än fler länder är på gång. Under de senaste åren har länder som Ryssland och USA börjat överväga förbud mot djurtestning. Kina har också minskat djurtestkraven för många av de inhemska märkena. Med denna utveckling ser man en kraftig ökning av att utveckla och utvärdera hur man kan använda nya djurfria metoder för att kunna riskbedöma olika kemikalier.

Denna EU-lagstiftning gäller dock inte för de produkter som inte räknas som kosmetika. Tvättmedel, städprodukter, hygienprodukter för djur, desinfektionsmedel samt flera andra produkter som kan föras in i kroppen eller användas för att ta bort rynkor. Permanenta tatueringar räknas inte heller som kosmetika.

Detta förbud mot att sälja djurtestade produkter gäller inte heller för de produkter som testats på djur medan djurtester fortfarande var tillåtna. Man får alltså fortfarande sälja produkter som djurtestats tidigare.

ashe