Hur framställs kosmetika?

Tillverkning och märkning

Det krävs inget tillstånd från läkemedelsverket för att man ska få tillverka hygienprodukter eller läkemedel. Man måste dock se till att hela tillverkningen sker under så kallad god tillverkningssed. Detta begrepp innebär flera olika saker, bland annat måste tillverkaren kunna säkerställa att de olika krav som ställs på produkten verkligen uppfylls. Med detta menas att det måste finnas fullständiga specifikationer för både råvarorna och slutprodukten. Det ska framgå vilka kontroller som görs på dessa.

Som tillverkare måste man också se till att föroreningar och sammanblandningar undviks. Produktionen ska alltså ske i särskilda lokaler eftersom det finns mycket höga krav gällande hygien vid tillverkning av både hygienprodukter och kosmetika. De lokalers som används ska också vara utformade så att tillverkningen av produkterna sker i logisk följd. Olika rutiner samt instruktioner ska vara nedskrivna för samtliga processer i hela tillverkningen. Rengöring av utrustning och lokaler ska också finnas här. Man måste också se till att hela processen är spårbar. Alla steg som tillverkningen går igenom ska dokumenteras i olika protokoll. När man gör en sats ska den ha ett helt unikt identitetsnummer, och man ska kunna gå tillbaka i hela tillverkningskedjan från inköp av produkter till den färdiga slutprodukten.

När det gäller hygienprodukter och kosmetika ska de dessutom ha en speciell märkning. Denna märkning ska både finnas på behållaren produkten finns i, oavsett om det är en flaska, burk eller tub. Dessutom ska denna symbol finnas på ytterförpackningen till produkten. Beroende på vad man har tillverkat för produkt kan den behöva olika sorters märkningar. När det gäller att tillverka eller föra in kosmetika och hygienprodukter i Sverige har man ett stort ansvar att följa de regler som gäller för märkningen. Några vanliga saker märkningen ska innehålla är hur kort den minsta hållbarhetstiden är för produkten. Man måste också ha med namn eller firmanamn på en inom EU eller EES etablerad tillverkare. Man måste också märka produkten med hur mycket den innehåller när den förpackas så att kunden vet hur mycket produkt denne får. Om något skulle vara fel med produkten är det också viktigt att det finns ett tillverkningsnummer eller annat referensnummer. På så vis kan man ta reda på vad som kan ha gått fel.

Om det finns några speciella säkerhetsåtgärder man bör iaktta vid användning måste även dessa finnas med då allvarliga skador kan uppkomma om en kund inte vet hur produkten ska användas. Märkningen måste dessutom alltid innehålla en innehållsförteckning.

ashe